Gedragscode

De gedragscode, ook voor het Kinderdorp

Een gedragscode is een expliciete beschrijving van normen en waarden voor het gedrag van bepaalde beroepen of specifieke toestanden in het optreden van een organisatie. Dit is een vorm van zelfregulering. Ook het Kinderdorp kent een gedragscode.

Gedragscode voor Kinderdorpvrijwilligers

Deze gedragscode is van toepassing op alle vrijwilligers van het Kinderdorp. De doelstelling van het Kinderdorp is om voor kinderen tussen de zes en twaalf jaar gedurende een week recreatie te creëren. Het motto dat binnen het Kinderdorp geldt voor de kinderen is: ‘niks moet, (bijna) alles mag’.

De regels van de code: