Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon

Sinds augustus 2017 heeft het Kinderdorp twee vertrouwenspersonen.
Als vertrouwenspersonen zijn wij het aanspreekpunt voor medewerkers, kinderen, gasten en ouders op het gebied van grensoverschrijdend gedrag. Zowel slachtoffers, beschuldigden als betrokkenen kunnen bij ons terecht. 

Als vertrouwenscontactpersonen fungeren wij als eerste opvang voor medewerkers, gasten, kinderen en ouders met een klacht of een vraag. Wij kunnen een luisterend oor bieden, raad geven en zo nodig doorverwijzen naar geschikte (professionele) hulp. 
Daarnaast zullen wij tevens samen met het bestuur bekijken welke preventieve middelen wij in kunnen zetten om, voor alle medewerkers, gasten, kinderen en ouders, te zorgen voor een prettig en veilig Kinderdorp. 

De gesprekken met de vertrouwenspersoon zijn in principe vertrouwelijk. Wanneer de veiligheid van andere mensen in gevaar kan komen, zijn wij echter wel verplicht dit te melden. Dit geldt ook voor andere situaties waarin wij ‘met ons eigen geweten’ in de knel komen. Alle overige informatie wordt vertrouwelijk behandeld. Er zal niets gebeuren met de informatie zonder dat je er zelf van op de hoogte bent.

Wij zijn te bereiken via onderstaande mailadressen, klik op de button onder onze foto en dan kun je meteen een mail sturen!
vertrouwnannette@kinderdorp.nl
vertrouwmarieke@kinderdorp.nl

Tijdens de opbouwweek en de Kinderdorpweek zijn we te bereiken op het nummer: 0318-415410. Tijdens de kinderdorpweek zijn we allebei werkzaam bij de ingang van Het Kinderdorp en kun(t) je/u ons persoonlijk aanspreken.

Hieronder stellen wij ons even voor:

Nannette Willijns

Vertrouwenspersoon
2 jaar geleden is er een uitvraag gedaan naar een vertrouwenspersoon voor Stichting Kinderdorp Bennekom. Ik heb toen, samen met Marieke, aangegeven deze functie te willen vervullen en het bestuur is hiermee akkoord gegaan. Ik ben in 1997 begonnen met Kinderdorp Bennekom. Ook mijn partner is vrijwilliger bij het KD. In het dagelijks leven geef ik Veiligheidstrainingen. Ik ben er voor iedereen die zijn verhaal kwijt wil en zal trachten samen met diegene naar een oplossing te zoeken.

Marieke van Plateringen

Vertrouwenspersoon
20 jaar ben ik vrijwilliger in Kinderdorp. Elk jaar kijk ik weer uit naar deze 2 weken. In het dagelijkse leven ben ik moeder van 2 meiden. Ik ben MfN (familie)mediator en sta ook een paar dagen als leerkracht voor de klas op diverse basisscholen. In mijn functie binnen het Kinderdorp als ‘vertrouwenspersoon’ hoop ik een luisterend oor te zijn voor een ieder die iets te melden of te vertellen heeft en hoop ik dat we samen een oplossing kunnen vinden.