Veiligheid

We zijn voorbereid

Kinderdorp Bennekom heeft veiligheid hoog in het vaandel staan. We zijn immers in die ene week per jaar in totaal met ruim 1800 kinderen en 150 volwassenen op Landgoed Kinderdorp op de Achterstraat te Bennekom aanwezig.

We werken samen met Gemeente Ede, Brandweer Midden-Gelderland, onderdeel van Veiligheids- en Gezondheidsredio Gelderland-Midden (VGGM). Bij iedere editie van Kinderdorp is er een inspectie van o.a. de Brandweer die het terrein controleert op aanwezige blusmiddelen, vluchtwegen, gele ALARM-kaart die op elk onderdeel aanwezig is en eventuele bijzonderheden etc.

Dit alles is vastgelegd in een gedetailleerd calamiteitenplan, dat jaarlijks wordt voorzien van een update (en controle door bevoegde instanties). 

 

Wat als er toch ....?

Op het Kinderdorp terrein staat een grote EHBO tent die wordt bemenst door een groep gediplomeerde EHBO’ ers. Deze plek is duidelijk herkenbaar aan de vlag met rood kruis die hoog in de lucht steekt. Vanaf elke plek op het terrein is de EHBO-tent te vinden.

Verder is er  een samenwerking met de plaatselijke huisartsen, die piket draaien voor en op het Kinderdorpterrein om zo de veiligheid in goede banen te leiden. De huisarts bekijkt met de EHBO-medewerkers of alle middelen aanwezig zijn. 

Bij een mogelijke calamiteit wordt de Kinderdorp Hulpverleningsdienst (KHV) ingeschakeld. Leden hiervan zijn geselecteerd op basis van hun kennis en opleidingen. 

Naast deze groep hulpverleners, zijn er ook medewerkers die de cursus kinder-EHBO en reanimatie hebben gedaan. Deze mensen zijn binnen het te herkennen aan een button en/of band met de kinderdorp-duim erop.

Persoonlijke veiligheid

In het kader van de persoonlijke veiligheid hebben we voor de kleine Kinderdorpbezoeker een “checklist” opgesteld om te na te kijken of je KD-proof bent. Kijk hiervoor naar de afbeelding hiernaast.

Omdat de grond niet vrij is van spijkers is het belangrijk dat kinderen goede en stevige schoenen dragen (dus vooral géén gymschoenen, sandalen, teenslippers en/of rubberen laarzen!). 

Vanwege de veiligheid mogen kinderen (en ouders tijdens de bezoekmiddag) alleen met stevige schoenen op het terrein. Voor het Kinderdorpterrein geldt een rookverbod.