Hoe zit de organisatie in elkaar
Kinderdorp in 2016
Kinderdorp begint op maandag 8 augustus om 09:00 uur en eindigt op vrijdag 12 augustus om 16:00 uur
Toegangsprijzen (o.v.)
Dagkaart: 7,50 euro
Weekkaart: 22,50 euro
Weekkaart tijdens voorverkoop: 17,- euro
De weekkaarten zijn na 21 juni 2016 bij de bekende voorverkoop adressen in Bennekom verkrijgbaar
Contact
Kinderdorp is uitsluitend tijdens de kinderdorp week bereikbaar op het volgende telefoon nummer:
0318 - 415410
Via de post:

Stichting Kinderdorp
Postbus 69
6720 AB  Bennekom
Via e-mail:

info@kinderdorp.nl
Twitter mee !
 

Geschiedenis

Het Kinderdorp Bennekom is opgericht in 1973. Dit betekent dat een grote groep medewerkers jonger is dan het Kinderdorp zelf. Misschien mede door deze jonge vrijwilligers en de kinderen is het Kinderdorp met de tijd meegegroeid. Van de Heidelaan, waar onze eerste 7 jaren gebouwd werd op een terrein van 2700 m2, zijn we verhuisd naar de Vosseweg. Daar hadden we al 6000 m2 grond.
Het Achterstraatterrein is sinds 1988 twee weken per jaar bezet door het Kinderdorp. Het terrein beslaat tegenwoordig zo'n 8200 m2. Van de 200 kinderen per dag in 1973 zijn we uitgegroeid tot ruim 1600 kinderen per dag nu. Het huttendorp is zo groot geworden, dat in samenwerking met de brandweer in 1999 een vaste indeling van het bouwterrein is gemaakt. In dat zelfde jaar won het Kinderdorp Bennekom de Vrijwilligers Bokaal 1999 / 2000, voor de beste vrijwilligersorganisatie in de gemeente Ede.

Sinds 2001 is het terrein aan de Achterstraat omgedoopt in "Landgoed Kinderdorp" en heeft het, net zoals alle landgoederen in de gemeente Ede, de fraaie, bijbehorende slagbomen met opschrift gekregen. Ook zijn er straatnaamborden geplaatst zodat er geen twijfel kan bestaan waar "Landgoed Kinderdorp" gevestigd is. Begin 2007 is de terreinindeling aangepast met als grootste wijziging het verplaatsen van het huttendorp naar het gedeelte achter sport en spel. De bijbehorende infrastructuur is in het voorjaar van 2008 aangepakt zodat dat vóór het kinderdorp in augustus 2008 helemaal gereed was.

In 2009 is op het voormalig bouwterrein van het huttendorp een tijdelijk onderkomen voor de Wilhelminaschool gebouwd zodat de ingang voor 2009 wat smaller was dan andere jaren. Nadat de nieuwbouw van de Wilheminaschool in de zomer van 2010 gereed gekomen is wordt de tijdelijke school weer afgebroken en beschikt het Kinderdorp weer over de volledige ruimte.

Adres
Het Kinderdorp wordt opgebouwd aan de Achterstraat te Bennekom, duidelijk aangegeven met straatnaam -bordjes "Landgoed Kinderdorp".

Het postadres is:
Stichting Kinderdorp Bennekom
Postbus 69
6720 AB Bennekom

Prijzen
De prijzen voor een bezoek aan het Kinderdorp staan rechts op de pagina vermeld.

Kinderdorp artikelen:

De verkoop van deze artikelen is voor de poort op de maandag- en dinsdagmorgen tot 09.30 uur, op donderdagavond na het kampvuurprogramma en op vrijdagmiddag na 14:30 uur.

Financiële gegevens
Stichting Kinderdorp Bennekom is door de afdeling Registratie en Successie van de Belastingdienst in 's-Hertogenbosch aangemerkt 'als een instelling zoals bedoeld in artikel 24, lid 4 van de Successiewet 1956'.

Bankgegevens
Rabobank, 3070.29.646.

Wanneer is het Kinderdorp?
Het Kinderdorp is elk jaar in de één na laatste week van de basisschool zomervakantie. Het is dan van maandag tot en met vrijdag. Elke dag begint om 09.00 uur precies, en is om 16.00 uur afgelopen. Het Kinderdorp Het grootste gedeelte van het Kinderdorp­terrein wordt gevuld met het huttendorp. Bergen hout, kilo's spijkers en vele liters verf worden daar verwerkt tot een heus dorp. Op het overige deel van het terrein staan tenten waar andere bezigheden plaatsvinden. Over het terrein zijn de laatste hits via Radio Kinderdorp te horen, maar natuurlijk ook de welbekende verzoek-nummers. Niets moet en (bijna) alles mag. Nadat de poort om 9:00 uur geopend is, rennen de kinderen met honderden tegelijk naar binnen om naar hun favoriete onderdeel te gaan. De ouders die buiten de poort moeten blijven zien met lede ogen aan hoe menig kind het rugzakje inclusief lunchpakket met een sierlijke zwaai naast het trefpunt gooit en in volle vaar naar hun favoriete onderdeel hollen. Het Kinderdorp is er écht alleen voor kinderen én medewerkers!

Wie hebben er toegang tot het terrein?
Ouders, verzorgers, opa's en oma's, broers, zussen, neven of nichten, ooms en tantes, worden tijdens de week niet toegelaten op het terrein, maar zijn natuurlijk van harte welkom op de donderdagavond bij het kampvuurprogramma en op vrijdagmiddag vanaf 14.30 uur tijdens "open huis". Dit geldt ook voor donateurs en andere belangstellenden. Tijdens de kampvuuravond is alleen het middenterrein "open", het huttendorp en de tenten zijn afgesloten.

BOP (lunch)
Iedere dag van 12.30 tot 13.00 uur is het BOP (BoterhamOpeetProgramma) bij het podium. Het bijwonen van het BOP is niet verplicht, wel de pauze, zowel voor de kinderen als voor de medewerkers. Alle activiteiten (in de tenten) worden een half uur stilgelegd. Zowel de kinderen als de medewerkers moeten zelf een lunchpakket meenemen. Kinderen mogen hun boterham wel in hun hut opeten. Voor de medewerkers is er soep, melk en karnemelk en wordt door de keukenwagen verzorgd.

HulpVerlening
Tijdens een evenement als het Kinderdorp is het altijd mogelijk dat zich een noodsituatie voordoet. We denken hierbij aan ongevallen en brand. Om in het geval van deze noodsituaties snel te kunnen handelen is de "Kinderdorp Hulp Verleningsdienst" (KHV) opgericht. Leden hiervan zijn geselecteerd op basis van hun kennis en opleidingen. Naast deze groep hulpverleners in nood, zijn er ook medewerkers die de cursus kinder-EHBO en reanimatie hebben gedaan. Deze mensen zijn binnen het dorp te herkennen aan een button met de duim er op. In elke tent hangt een gele ALARMKAART en een plattegrond waarop is aangegeven waar zich de vluchtwegen bevinden, de voorhanden blusmiddelen hangen, en de verzamelplaatsen zijn.

Bezoekers & Vrienden
Bezoekers, zoals pers, sponsoren en mensen van de gemeente worden worden voorzien van een badge met het opschrift "Gast", zodat iedereen kan zien dat hij/zij legaal op het terrein aanwezig, en dus niet een vermomde (groot)ouder, is.

Roken
Voor het kinderdorpterrein geldt een algeheel rookverbod!Login